Er din hekk til hinder for trafikksikkerheten?

Er din hekk til hinder for trafikksikkerheten?

Publisert av Kåre Lindemann den 27.02.20. Oppdatert 15.03.20.

Vi vil med denne informasjonen gjøre kommunens innbyggere oppmerksom på at alle hus- og tomteeiere må bidra for å fjerne vegetasjon fra sin eiendom. Det gjelder vegetasjon som hindrer sikt ved kryss og avkjørsler, og fri ferdsel på fortau. Du bør sørge for å:

  • Klippe hekken din
  • Sørge for fri sikt i veikryss
  • Sørge for fri sikt i private avkjørsler

Sjekk vedlagte dokument om hvordan du kan bidra til trafikksikkerheten rundt din eiendom.