Frivillig eldre på friluftsaktiviteter

Frivillig eldre på friluftsaktiviteter

Publisert av Ove Tønnessen den 20.10.20.

ØNSKER DU Å BIDRA MED FRILUFTSLIV I UNDERVISNINGSSAMMENHENG? 

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) ønsker å komme i kontakt med eldre i Oslo og Viken som vil hjelpe til med sesongbaserte friluftsaktiviteter sammen med våre aktivitetsledere. Hver uke gjennom skoleåret har vi dagsopplegg for forskjellige mottak- og voksenopplæringsklasser. Gjennom prosjektet “introduksjon til friluftsliv” får barn, ungdom og voksne i norskopplæring deltatt på våre aktiviteter utendørs. 

Nå ønsker vi å samle et team med frivillige eldre som brenner for friluftsliv, folkehelse og inkludering, og som vil bistå vårt arbeid!  

Eksempelvis trenger vi frivillige til å lage mat på bålet, hjelpe til med kano, ski eller fiske, sanke ville vekster, og å være med klassene på fotturer i Marka. Mulighetene her er mange! Hvor mye du skal jobbe, avhenger av dine ønsker. 

Praktisk informasjon 

Sted: På Frognerseteren Friluftssenter, og på forskjellige steder i Oslo og Viken.

Tid: Aktivitetene gjennomføres på dagtid, i ordinær skoletid. 
Opplæring: Frivillige vil få opplæring av våre aktivitetsledere både i aktiviteter og med sikkerhet. 
Smitteverntiltak: Vi har gode smitteverntiltak på alle aktiviteter. Opplæring blir gitt. 

Er du interessert eller har du spørsmål?
Kontakt prosjektleder Victoria Frivold ( 94 48 68 63 /  victoria.oof@friluftsrad.no

Storgata 28 A, 0184 Oslo                  facebook.com/oof0028                       Telefon: 22 17 84 00 
www.osloogomlandfriluftsrad.no     instagram.com/oslo_omland_friluftsrad     Epost: oof@friluftsrad.no