Gratis levering av hageavfall på ISI

Gratis levering av hageavfall på ISI

Publisert av Ove Tønnessen den 27.04.23.

Etter at det var noe turbulens rundt den felles innsamlingen av hageavfall i fjor har dette vært tatt opp med Bærum Kommune. Saken ble behandlet i Formannskapet i Bærum 25. januar i år og følgende vedtak ble fattet:

1. Kvist og hageavfall fra private husholdninger i Bærum, levert av husholdningen selv eller felles innleid transportør, kan leveres gratis på Isi i henhold til denne sak.

2. Kommunens kostnader og retningslinjer til dette innarbeides i renovasjonsgebyret i henhold til denne sak.