Årsmøtet avhodt på Bekkestua Bibliotek

Årsmøtet avhodt på Bekkestua Bibliotek

Publisert av Kåre Lindemann den 12.03.20. Oppdatert 15.03.20.

Årsmøtet i Bærum Velforbund ble avholdt på Bekkestua bibliotek onsdag 11. mars 2020. Ordfører Lisbeth Hammer Krogh innledet med en orientering om hva som skjer rundt nye E18 og status for Koronasmitten i Bærum.

Møtet var satt med småbord der det var god avstand mellom deltagerne. Det var fremmøtt 24 deltagere som kom fra 19 av medlemsvellene. De bidro til en god debatt rundt aktiviteten i velforbundet.

Avtroppende leder Frits Lemstad og sekretær Kåre Lindemann ble behørig takket for innsatsen for velforbundet gjennom mange år.

Det nye styret består nå av:

 • Rune Bjerke, leder
 • Wenche Ryager
 • Reidar Karlsen
 • Marika Stojcevska
 • Gunnar Johansen
 • Jona Ragnarsdottir
 • Sven Even Maamoen

Med følgende varamedlemmer:

 • Ove Tønnesen
 • Rita Roarsen
 • Kima Karimiha
 • Vibeke Sælen

Protokoll fra årsmøtet er godkjent av protokollvitnene og ligger nederst i denne artikkelen.