Vi benytter Bærum kommunes data «Bærumkart» til dette.

https://kommunekart.com/klient/baerum/kart

Trykk øverst til venstre på «Kartlag»

På høyre side kommer det opp en meny- scroll nedover til administrative kretser tikk av denne og velg velkretser.

Lykke til.