Fornebubanen - delområde Flytårnet ute på høring

Fornebubanen - delområde Flytårnet ute på høring

Publisert av Ove Tønnessen den 04.09.20.

Endring av områderegulering for Fornebubanen, delområde Flytårnet, ligger ute til høring.

På grunn av smittevernsituasjonen, har ikke kommunen anledning til å arrangere fysiske høringsmøter/åpent hus. Vi har derfor valgt å utarbeide en presentasjon av prosjektet, og har definerte medarbeidere i administrasjonen og hos Fornebubanen tilgjengelig i et gitt tidsrom for spørsmål.

Dette vil være onsdag 9.september kl 1600 – 1900. Vi er tilgjengelig både på telefon og epost.

Dere kan selvsagt ta kontakt med saksbehandler (undertegnede) også utenom denne tiden.

Mer informasjon ligger på nettsidene til Bærum kommune under planarbeid og kunngjøringer.

Med vennlig hilsen

Karen K.P. Gunleiksrud

Landskapsarkitekt mnla

Bærum kommune, Områdeutvikling

Tlf. 934 24 773

 

Besøksadresse:

Eyvind Lyckes vei 10, 1338 Sandvika