Klage på vedtak om luftstrekk Hamang-Smestad

Klage på vedtak om luftstrekk Hamang-Smestad

Publisert av Ove Tønnessen den 05.10.21.

En arbeidsgruppe basert på Facebookgruppa "Nei til monstermaster i tettbygde strøk!" og lokale velforeninger har utarbeidet en klage på NVE's vedtak om luftstrekk Hamang-Smestad. Dokumentet er vedlagt. Det kan bli mindre justeringer frem til innsendelsen. Vi oppfordrer igjen alle til å sende egen klage til NVE, og til dere som ønsker, men ennå ikke har rukket det, å gi fullmakt til å støtte klagen som er vedlagt her. For de velforeningene som vil slutte seg til klagen er det viktig at styreleder/representant for velforeningen innen utgangen av torsdag 7. oktober sender en fullmakt på e-post:

FullmaktKlageMonstermaster@gmail.com

med følgende tekst

"På vegne av xxx velforening gir jeg Eirik Gunnar Andreassen fullmakt til å sende klage på NVEs vedtak om å gi konsesjon til ny luftlinje på strekningen Hamang-Bærum-Smestad.  Bo- og livskvalitet for Velforeningens medlemmer blir svært negativt påvirket av et eventulelt 420 kV luftspenn med 38 meter høye master.

Navn på velforening:
Adresse:"

Fristen for andre innsendinger av klage er 11. oktober 2021.

Artikkelfoto: NVE