Løshunder skader og dreper beitedyr i marka

Løshunder skader og dreper beitedyr i marka

Publisert av Ove Tønnessen den 27.07.21.

Uheldigvis mottar landbrukskontoret i Bærum i år som i fjor ekstraordinært mange meldinger om tap av beitedyr som følge av angrep fra løshunder i marka.

Slike tap påfører dyr store lidelser som skulle være helt unødvendig om alle hundeholdere forholdt seg til båndtvangsreglene i Bærum. Merk spesielt utvidet båndtvang for Vestmarka og flere andre spesifiserte lokasjoner.

Bærum Velforbund slutter seg til oppfordringen fra Bærum Kommune til alle hundeeiere om å følge båndtvangreglene.