Møte med administrasjonen i Bærum kommune

Publisert av Kåre Lindemann den 16.07.19.

Bærum Velforbund hadde sitt halvårlige møte med administrasjonen i Bærum kommune den 3. juni 2019.

9 medlemsvell hadde sendt inn tilsammen 35 saker de ønsket klarert med kommuneadministrasjonen.

Referat fra møtet er vedlagt.