Tiltak for å bedre forholdene i Claude Monets allé

Tiltak for å bedre forholdene i Claude Monets allé

Publisert av Ove Tønnessen den 06.05.21.

Informasjon om tiltak for å bedre forholdene for gående og syklende i Claude Monets allé fra Bærum Kommune:

Saken ble behandlet i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 15. april, der gjennomføring av en pilot med enveiskjøring ble vedtatt. 

Litt om videre fremdrift i prosjektet:

  • Etter en vurdering av fartsreduserende tiltak vil opphøyd kryss i Kinoveien/Claude Monets alle bli asfaltert på ny i løpet av mai. Arbeidet vil medføre redusert fremkommelighet.
  • For å unngå parkering i kryss Kinoveien/Claude Monets alle jobbes det nå med å møblere arealet vist som parkering forbudt med blomsterkasser og benker.
  • Det vil bli supplert med sykkelparkering foran Lilletorget og Rema1000.
  • Skilting og oppmerking av endret kjøremønster og ny plass for servicebuss vil gjøres i juni. Vil komme tilbake til eksakt dato.

Det vil ellers gjøres både før, underveis og etterundersøkelser.